Onze diensten

Offline begeleiding

Een online tutor biedt een leerling de mogelijkheid op ieder moment hulp te ontvangen. Iedere leerling krijgt een eigen tutor toegewezen op basis van wensen en de gestelde doelen. Al onze tutoren werken op oproepbasis, wat het zeer gemakkelijk maakt om hulp te krijgen op ieder gewenst moment.

Online begeleiding

Door af te spreken voor de bijles, kan de tutor in een eigen of vertrouwde omgeving de student begeleiden. Het grote voordeel van dit type bijles is dat de tutor nóg beter in kan spelen op de wensen van de student. Daarnaast kunnen meerdere gezinsleden hulp krijgen van de tutor op hetzelfde moment. Dit dient wel altijd vooraf besproken te worden met de tutor.

Schoolkeuze

Het Nederlandse schoolsysteem zit soms ingewikkeld in elkaar. Er zijn de openbare scholen, maar ook privéscholen. Om deze reden vertrouwen veel ouders op de adviezen van Guardian Institute. Op basis van de wensen van de ouders en de leerling wordt er een geschikte school gevonden. Ook ondersteunen wij bij het aanmeldingsproces.

Studiekeuze

In het buitenland studeren kent veel voordelen, zoals een verhoogde zelfstandigheid, het leren van een nieuwe taal, en het investeren in een internationaal netwerk. Onze adviseurs denken graag mee over het kiezen van een geschikte universiteit en een geschikte opleiding. Ook ondersteunen wij graag bij het aanmeldingsproces, zoals het schrijven van motivatiebrieven, het verhogen van de cijfers waar nodig, het verbeteren van het cv en het bijhouden van de deadlines. Per jaar wordt ongeveer 90% van de via ons aangemelde studenten aangenomen aan de universiteit naar keuze.

Mentorschap

Het hebben van een mentor kent veel voordelen. Zo kan een mentor de inspiratie zijn om hogere doelen te stellen, of kan een mentor de juiste mensen aan een student koppelen om in de buurt te komen van de gestelde doelen. En zijn de doelen niet duidelijk? Dan denkt een mentor graag mee. Waar onze tutoren zich vooral bezighouden met vakkennis, zijn mentoren gericht op de levens- en studievaardigheden. Zij helpen de studenten op weg naar een leven waarin hun doelen bereikt worden.

Onderwijsadvies

Bent u op zoek naar advies over educatie? Lees dan meer over ons onderwijsadvies. Of het nu gaat over het bereiken van doelen, het aangenomen worden aan een universiteit of het kiezen van een juiste school: wij helpen u graag verder.